Analiza przypadku biznesowego, jak naprawić błędy w case study, popraw studium przypadku

Co w studium przypadku prowadzi do porażki, jakie są błędy w case study

Case study to nic innego jak, przedstawienie wykonania konkretnego zrealizowanego z sukcesem projektu. Każda  analiza przypadku, kejs, ma odpowiednią budowę oraz szczegółowo i chronologicznie opisuje cały proces napotkanego problemu. Case study, polega na analizie autentycznych przypadków, opisów wybranych zdarzeń z konkretnej dziedziny. Kompleksowa analiza określonego przypadku, pozwala na zrozumieniu analogicznych zjawisk, nabywaniu doświadczenia i zdolności do działań w podobnych okolicznościach. Aby historia miała optymalny wpływ na potencjalnych klientów, musisz wyeliminować błędy w case study, popełniane przy pisaniu. Analiza przypadku  to w zasadzie historia o konfliktach i rozwiązaniach. Opisuje doświadczenia osób trzecich, które potencjalni klienci uznają za bardziej wiarygodne fakty, niż inne materiały promocyjne. Opowiadanie historii odróżnia studium przypadku od innych narzędzi marketingowych

analiza przypadku, błędy w case study, studium przypadkuJakie błędy w case study burzą Twój cel

Brak danych o kliencie
Błędy w analizie przypadku to także to, że nie zaangażowałeś swojego klienta w przekaz dostatecznie wartościowych informacji. Analiza przypadku biznesowego nie jest historią Twojego sukcesu, Ty nie jesteś wiarygodny. Musi być możliwość weryfikacji. Nie przekonasz czytelnika bez danych klienta, którego dotyczy Case Study. Jednak nie każdy klient, który jest „bohaterem” napisanego studium przypadku biznesowego, będzie chciał swoje dane ujawnić. Postaraj się, aby zamieścić chociaż podstawowe informacje. Takie błędy w analizie przypadku biznesowego powadzą do utraty wielu klientów.

Nie zwracasz się do swoich odbiorców
Częste przeinaczenia popełniane przy pisaniu case study, to także brak wyboru konkretnego typ klienta, do którego musisz trafić. Nie wszyscy są zainteresowani tymi samymi atrybutami Twojej oferty. Jedni są bardziej skłonni do zainteresowania się tym, w jaki sposób zaoszczędzą czas i pieniądze lub co ułatwi ich strategię. Osoby korzystające z produktu, będą chciały wiedzieć o łatwości użytkowania i jak usprawni to ich życie, o wsparciu produktu itp. Jeśli chcesz dotrzeć do wielu typów klientów, dostosuj każde studium przypadku do określonego segmentu odbiorców.
Pisząc, skup się tylko na szczegółach, którymi klient by się zajmował. Odpowiedz na jego potrzeby i obawy.

Klient sam pisze case study
Klient patrząc swoimi oczami, nie potrafi sprecyzować celu. Bez zewnętrznego spojrzenia, zabraknie zaufania i zainteresowania produktem. Prowadź go pokazując korzyści. A popełniane przy pisaniu błędy w case study to …..

Przekłamania w treści przekazu, przy pisaniu studium przypadku biznesowego 

Nie podajesz żadnych szczegółów
Nawet, jeżeli szczegółowo opisałeś, co zrobiła Twoja firma, nie użyłeś żadnej formy wykresów lub dowolnych obrazów wizualnych. A to poważne uchybienia popełniane przy pisaniu przypadku. To właśnie między innymi formy wykresów wyróżnią korzyści. Podanie takich danych, pomoże potencjalnym klientom w wizualizacji wymiernych wyników, do replikacji w ich własnej firmie.

Nie masz cytatów klientów
Możesz opowiedzieć najbardziej fantastyczną historię w swoim studium przypadku, ale jeśli nie ma cytatu Twojego klienta, analiza przypadku nie będzie miała poczucia osobowości. Ważne jest, aby przeprowadzać wywiady z prawdziwymi klientami, nie kłamać, nie wymyślać nawet jeśli klient to zatwierdza.
Cytaty utworzone przez Ciebie, będą brzmiały sztucznie w porównaniu z tym, co klient powie własnymi słowami. Zdobądź cytaty od swoich klientów, ma to największy wpływ na czytelników.

Brakuje skupienia uwagi na problemie
Popełniane przy pisaniu błędy w case study to także, brak skupienia się na elementach opowieści, które mają znaczenie dla głównej myśli. Zadawanie niewłaściwych pytań, doprowadziło na boczny tor. Aby stworzyć analizę przypadku, potrzebujesz konkretnych szczegółów od kupujących. Zbyt długie rozwodzenie się i umieszczanie zbędnych szczegółów, może wprowadzić czytelników w błąd. Ominiesz właściwy cel.
Nawet, jeśli Twoja firma rozwiązała kilka problemów dla tej firmy, wybierz 1-2 najsilniejsze i podkreśl ten aspekt.

Nie opowiadasz historii (lub dobrej historii)
Opowiadanie historii odróżnia studium przypadku od innych narzędzi marketingowych. Powinny być napisane w trzeciej osobie, co dodaje wiarygodności. Przesuwając rolę na kogoś innego, zyskujesz zaufanie ze strony odbiorców. Łatwiej też będzie ci  przekonać klienta do oferty, jeżeli taką posiadasz. Zapożyczenie historii lub jej zmyślenie, to zdarzające się fałszywe kroki, popełniane przy pisaniu przypadku. Nie próbuj także, opowiadać zbyt wielu historii, nie produkuj na siłę treści, trzymaj się wyznaczonej formuły i celu. Poza tym:

– wprowadź „bohatera” którego opisujesz. Krótko określ problem. Historia nie zaciekawi, jeśli nie ma przeszkód. Nie zanudzaj odbiorcy.

– pokaż napięcie: Punktem kulminacyjnym jest zazwyczaj najwyższy moment napięcia, prowadzący do „katastrofy”. To moment, gdy firma dokonała wyboru, bo nastąpił taki punkt. Wyjaśnij, dlaczego dokonali takiego wyboru.

– efekt działań: co rozwiązanie zrobiło dla firmy, co udało im się osiągnąć po wdrożeniu pomocy. Czy zaoszczędzili pieniądze? Może lepsza organizacja firmy?
Czytając potencjalny klient, powinien umieć wskoczyć w buty „bohatera” i wyobrażać sobie, jakie wyniki może przynieść zmiana w jego firmie.

Analiza przypadku najpoważniejszy błąd to…

Publikacja wymyślonego case study
Chociaż bardzo chcesz, nie rób tego. Na zawsze stracisz wiarygodność. Możesz natomiast, przedstawić przykład, …”co byłoby, gdyby”… i pokazać, w jaki sposób będzie działać Twój produkt. Mimo, że studium przypadku biznesowego nie jest autentyczna, będzie doskonałą formą przedstawienia korzyści dla klienta. Takie popełniane błędy w case study, jak zbudowanie wielkiej fikcji, prowadzi jedynie do wielkiego fiaska.

Podsumowanie

Pamiętaj, że case study, opowiada historię sukcesu klienta, obejmując podjęte przez niego kroki, osiągnięte wyniki i wsparcie, jakie otrzymał. W studium, główną gwiazdą jest klient, nie produkt lub usługa. Tekst musi być łatwy do odczytania i wciągający, aby czytelnicy uzyskali zamierzone spostrzeżenia i wiadomości. Tworzysz historię z myślą o konkretnych odbiorcach i historia Twojego klienta powinna być odbierana jako wiarygodna oraz możliwa do wykorzystania przez innego klienta. Stwierdzenia sukcesu zawarte w historii musi być poparte wszystkie danymi w postaci twardych liczb i oświadczeń klienta. To twoje wezwanie do działania.

Źle opracowany przypadek biznesowy to niezrozumienie celu lub nierzetelne źródła informacji. Wszystko razem powoduje błędy popełniane przy pisaniu analizy przypadku biznesowego. To one często obniżają skuteczność Twojej pracy, nie stanowią skutecznej reklamy wdrożenia  produktu. Pisząc analizę przypadku nie pozwól, aby opisane wyżej przypadki, wdarły się do Twojej historii. Studium przypadku jest prezentacją wykonania prawdziwego, przekonującego i zakończonego sukcesem projektu. Musisz napisać tak dobrą analizę przypadku biznesowego, aby było bezsprzecznie zachęceniem do zakupu. I to mniej na uwadze jako główny cel twojego wysiłku i włożonej pracy. 

czytajwsieci.pl

Loading

Dodaj komentarz