Jak naprawić rażące błędy popełniane przy pisaniu Case Study

Błędy popełniane przy pisaniu Case Study
Opowiadanie historii odróżnia case study od innych narzędzi marketingowych

Częste błędy popełniane przy pisaniu case study prowadzą do porażki

Aby historia miała optymalny wpływ na potencjalnych klientów, musisz wyeliminować niedociągnięcia popełniane przy pisaniu case study.Studia przypadków to w zasadzie historie o konfliktach i rozwiązaniach. Opisują doświadczenia osób trzecich, które potencjalni klienci uznają za bardziej wiarygodne fakty, niż inne materiały promocyjne.

Jakie nieprawidłowości popełniane przy pisaniu studium przypadku burzą Twój cel

Brak danych o kliencie
Musi być możliwość weryfikacji. Nie przekonasz czytelnika bez danych klienta, którego dotyczy Case Study. Jednak nie każdy klient, który jest „bohaterem” napisanego studium przypadku biznesowego, będzie chciał swoje dane ujawnić. Postaraj się, aby zamieścić chociaż podstawowe informacje. Takie błędy popełniane przy pisaniu Case Study powadzą do utraty wielu klientów.

Nie zwracasz się do swoich odbiorców
Częste przeinaczenia popełniane przy pisaniu Case Study, to także brak wyboru konkretnego typ klienta, do którego musisz trafić. Nie wszyscy są zainteresowani tymi samymi atrybutami Twojej oferty. Jedni są bardziej skłonni do zainteresowania się tym, w jaki sposób zaoszczędzą czas i pieniądze lub co ułatwi ich strategię. Osoby korzystające z produktu, będą chciały wiedzieć o łatwości użytkowania i jak usprawni to ich życie, o wsparciu produktu itp. Jeśli chcesz dotrzeć do wielu typów klientów, dostosuj każde studium przypadku do określonego segmentu odbiorców.
Pisząc, skup się tylko na szczegółach, którymi klient by się zajmował. Odpowiedz na jego potrzeby i obawy.

Klient sam pisze case study
Klient patrząc swoimi oczami, nie potrafi sprecyzować celu, . Bez zewnętrznego spojrzenia, zabraknie zaufania i zainteresowania produktem. Prowadź go pokazując korzyści. A inne błędy popełniane przy pisaniu Case Study to …..

Przekłamania popełniane przy pisaniu Case Study w treści przekazu

Nie podajesz żadnych szczegółów
Nawet, jeżeli szczegółowo opisałeś, co zrobiła Twoja firma, nie użyłeś żadnej formy wykresów lub dowolnych obrazów wizualnych. A to poważne uchybienia popełniane przy pisaniu Case Study, To właśnie między innymi formy wykresów wyróżnią korzyści. Podanie takich danych, pomoże potencjalnym klientom w wizualizacji wymiernych wyników, do replikacji w ich własnej firmie.

Nie masz cytatów klientów
Możesz opowiedzieć najbardziej fantastyczną historię w swoim studium przypadku, ale jeśli nie ma cytatu Twojego klienta, case study nie będzie miało poczucia osobowości. Ważne jest, aby przeprowadzać wywiady z prawdziwymi klientami, nie kłamać, nie wymyślać nawet jeśli klient to zatwierdza.
Cytaty utworzone przez Ciebie, będą brzmiały sztucznie w porównaniu z tym, co klient powie własnymi słowami. Zdobądź cytaty od swoich klientów, ma to największy wpływ na czytelników.

Brakuje skupienia uwagi na problemie
Uchybienia popełniane przy pisaniu Case Study to także, brak skupienia się na elementach opowieści, które mają znaczenie dla głównej myśli.
Zbyt długie i umieszczanie w studium przypadku zbędnych szczegółów, może wprowadzić czytelników w błąd. Ominiesz właściwy cel.
Nawet, jeśli Twoja firma rozwiązała kilka problemów dla tej firmy, wybierz 1-2 najsilniejsze i podkreśl ten aspekt.

Nie opowiadasz historii (lub dobrej historii)
Opowiadanie historii odróżnia case study od innych narzędzi marketingowych. Powinny być napisane w trzeciej osobie, co dodaje wiarygodności. Przesuwając rolę na kogoś innego, zyskujesz zaufanie ze strony odbiorców. Łatwiej też będzie ci  przekonać klienta do oferty, jeżeli taką posiadasz. Zapożyczenie historii lub jej zmyślenie, to zdarzające się fałszywe kroki, popełniane przy pisaniu studium przypadku.

– wprowadź „bohatera” którego opisujesz. Krótko określ problem. Historia nie zaciekawi, jeśli nie ma przeszkód. Nie zanudzaj odbiorcy.

– pokaż napięcie: Punktem kulminacyjnym jest zazwyczaj najwyższy moment napięcia, prowadzący do „katastrofy”. To moment, gdy firma dokonała wyboru, bo nastąpił taki punkt. Wyjaśnij, dlaczego dokonali takiego wyboru.

– efekt działań: co rozwiązanie zrobiło dla firmy, co udało im się osiągnąć po wdrożeniu pomocy. Czy zaoszczędzili pieniądze? Może lepsza organizacja firmy?
Czytając potencjalny klient, powinien umieć wskoczyć w buty „bohatera” i wyobrażać sobie, jakie wyniki może przynieść zmiana w jego firmie.

…najpoważniejszy błąd to

Publikacja wymyślonego case study
Chociaż bardzo chcesz, nie rób tego. Na zawsze stracisz wiarygodność. Możesz natomiast, przedstawić przykład, …”co byłoby, gdyby”… i pokazać, w jaki sposób będzie działać Twój produkt. Mimo, że studium przypadku biznesowego nie jest autentyczne, będzie doskonałą formą przedstawienia korzyści dla klienta.Takie byki popełniane przy pisaniu Case Study, jak zbudowanie wielkiej fikcji, prowadzi jedynie do wielkiego fiaska.

Podsumowanie

Źle opracowane case study to niezrozumienie celu lub nierzetelne źródła informacji. Wszystko razem powoduje błędy popełniane przy pisaniu case study.  To one często obniżają skuteczność Twojej pracy, nie stanowią skutecznej reklamy wdrożenia  produktu. Pisząc studium przypadku nie pozwól, aby opisane wyżej przypadki, wdarły się do Twojej historii. Studium przypadku jest prezentacją wykonania prawdziwego, przekonującego i zakończonego sukcesem projektu. Musisz napisać tak dobre studium przypadku biznesowego, aby było bezsprzecznie zachęceniem do zakupu. I to mniej na uwadze jako główny cel twojego wysiłku i włożonej pracy.

czytajwsieci.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

siedemnaście − 1 =